استعلام بها
 • پی کنی،کانال کنی و نصب لوله و بتن ریزی اطراف آن و اجرای حوضچه

  ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۱:۳۰

  پی کنی،کانال کنی و نصب لوله و بتن ریزی اطراف آن و اجرای حوضچه در پروژه جمع آوری آبهای سطحی محدوده آزادی (کانال معلم)

  فایل پیوست
 • اجرای سقف متال دک

  ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳:۲۵

  اجرای سقف متال دک در پروژه پارک پژوهش

  فایل پیوست
 • تهیه و اجرای عملیات تقویتی سازه قدیمی

  ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳:۲۲

  تهیه و اجرای عملیات تقویتی سازه قدیمی در پروژه پارک پژوهش

  فایل پیوست
 • اجرای سقف کاذب گریلیوم

  ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳:۱۷

  اجرای سقف کاذب گریلیوم در پروژه بازسازی ساختمان معاونت فرهنگی

  فایل پیوست
 • اجرای سقف کاذب گریلیوم

  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۱:۱۸

  اجرای سقف کاذب گریلیوم  در پروژه بازسازی ساختمان معاونت فرهنگی

  فایل پیوست
 • تهیه و اجرای سایبان ایستگاه های اتوبوس

  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۱:۰۶

  تهیه و اجرای سایبان ایستگاه های اتوبوس (تقاطع شرقی ابوطالب ،غربی مجد،شرقی فرامرز)

  فایل پیوست
 • تهیه مصالح و اجرای بام سبز

  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳:۱۲

  تهیه مصالح و اجرای بام سبز در پروژه پارک خورشید

  فایل پیوست
 • تهیه و اجرای عملیات تقویتی سازه قدیمی

  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳:۰۹

  تهیه و اجرای عملیات تقویتی سازه قدیمی  در پروژه پارک پژوهش

  فایل پیوست
 • تهیه و نصب کناف ایران

  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۳:۰۳

  تهیه و نصب کناف ایران در پروژه بازسازی ساختمان معاونت فرهنگی (چهاراه دکترا)

  فایل پیوست
 • تهیه و ساخت و نصب غرفه تجاری

  ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰۸:۲۰

  تهیه و ساخت و نصب غرفه تجاری در پروژه پارک جلو خان آرامگاه فردوسی

  فایل پیوست