۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۰۹:۵۳ ۳۳
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2YXYs9mK2YQg2KfYs9mF2KfYudmK2YQg2KLYqNin2K8=

مسیل اسماعیل آباد

پروژه کال اسماعیل آباد به طول 150 متر از پشت پاسگاه سپاد با هدف کمک به مناطق کم برخوردار به جهت احداث پارک خطی و همچنین در راستای جمع آوری آب های سطحی این منطقه و انتقال آن به کشف رود درحال انجام است.

گفتنی است گفتنی است این مسیر در نهایت به پارک خطی تبدیل می گردد و نقش مهمی در حل معضلات اجتماعی این منطقه می تواند داشته باشد.


لازم به ذکر است این پروژه با هدف بهبود دسترسی به منطقه اسماعیل آباد یک معبر یک کیلو متری به عرض 12 متر، 2 دهنه پل 25 متری به عرض 12 متر، 500 متر دیوار حائل 3.5 متری و طرح دفع آب های سطحی در این منطقه بای این پروژه پیش بینی شده است که طبق برنامه جدید تاریخ اتمام آن در انتهای بهمن ماه 1400 می باشد.

وضعیت پروژه: جاری
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تاریخ پایان اجرا: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مشاور: فرازیست
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: روستای اسماعیل اباد پشت الماس شرق
گالری تصاویر