۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۲:۰۹ ۲۲۶
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2KfYqti12KfZhCDYqtmC2KfYt9i5INii2LLYp9iv2q/Yp9mGINio2Ycg2YPZhtin2LHar9iw2LEg2LTYp9mG2K/Zitiy

اتصال تقاطع آزادگان به کنارگذر شاندیز

با احداث این مسیر، شهروندانی که از تقاطع آزادگان به سمت شاندیز حرکت می کنند، کیلومتر مسافت کمتری را طی می کنند که سبب سهولت در رفت و آمد، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی و کاهش زمان رانندگی می شود.

این مسیر به عرض 12 متر شامل 7 متر سواره رو و 5 متر پیاده رو از دو طرف می باشد.

با در نظر گرفتن اینکه این مسیر در مجاورت رود چهل بازه قرار داردنیاز به فضاسازی مناسب جهت همشهریان عزیز می باشد.

پروژه اتصال تقاطع آزادگان به کنارگذر شاندیز جزء طرح کاهش بار ترافیکی به سمت دوراهی طرقبه و شاندیز می باشد تا شهروندانی که از سمت غرب مشهد به سمت شاندیز عزیمت می کنند ناچار نباشند حتما از زیر پل برونسی و مسیر میدان نمایشگاه به سمت وکیل آباد انتخاب مسیر نمایند.

شهروندان می توانند با کلیک کردن برای روی واژه بازدید مجازی در زیر به صورت سه بعدی از این پروژه بازدید نمایند.

بازدید مجازی

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
تاریخ پایان اجرا: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مدت زمان مصوب طرح: 159 روز