۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰۸:۱۵ ۳۴۰
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2KzZhNmI2K7Yp9mGINm+2KfZitin2YbZhyDYp9mF2KfZhSDYsdi22KcgKNi5KQ==

جلوخان پایانه امام رضا (ع)

اجرای طرح جلوخان پایانه مسافربری امام رضا (ع) با هدف بهبود و افزایش کارایی ساختار و ارتقای کیفیت خدمات برای نفع نیازهای گوناگون بهره برداران در حوزه های مختلف که منجر بهتولید فضای شهری در چهارچوب هویت شهری مشهد و جایگاه خاص آن که در مقابل نشینی با مضجع شریف امام هشتم باشد، مورد طراحی قرار گرفت.

در محوطه جلوخان فعالیت های زیادی صورت می گیرد که می توان به خاکبرداری 70 هزار مترمکعب، زیرسازی 3500 مترمکعب، حصارکشی به طول 900 متر، اجرای کانال های جمع آوری آب های سطحی به طول 400 متر، خاکریزی، تسطیح، رگلاژ و کوبیدن بستر 25 هزار مترمربع و اجرای کف سازی 17 هزار مترمربع اشاره کرد.

شهروندان می توانند با کلیک کردن بر روی واژه بازدید مجازی در زیر به صورت سه بعدی از این پروژه بازدید نمایند.

بازدید مجازی

وضعیت پروژه: جاری
تاریخ شروع اجرا: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
تاریخ پایان اجرا: ۱۴۰۰/۰۸/۲۸
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: پایانه امام رضا (ع)
مدت زمان مصوب طرح: 225 روز
گالری تصاویر