۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۱:۱۹ ۱۴۴
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
رمپ 5 قائم

رمپ 5 قائم

این پروژه با هدف جمع آوری و انتقال آب های سطحی میدان قائم و محدوده آن و جلوگیری از حفر چاه و آب گرفتگی در مواقع بارندگی های شدید اجرا شده است.

در این طرح حدود 190 متر لوله گذاری با لوله 1000 میلی متر پلی اتیلن اجرا شده است.

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
مشاور: مهندسین مشاور پاژیاب
مکان اجرا: میدان قائم
مدت زمان مصوب طرح: 121 روز