۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۱:۱۵ ۱۴۴
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
احداث خط 3 بی ارتی

احداث خط 3 بی ارتی

این پروژه به طول حدود 7 کیلومتر که اهم عملیات اجرایی شامل احداث مسیر بی آرتی با عرض آیلند مختلف بسته به عرض محل احداث می باشد.
در این مسیر به غیر از ایجاد ایستگاه ها و مسیرهای ویژه، ساماندهی این محور توسط سازمان عمران تحت نظارت معاونت عمران، حمل و نقل وترافیک شهرداری مشهد انجام شد.

همچنین نصب بولارد حدفاصل میدان میدان استقلال تا میدان توحید انجام گردیده و اجرای سکوی استقرار مسافر و سایبان ها در این پروژه دیده می شود.

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مشاور: راه و تبادل
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: حدفاصل میدان توحید تا استقلال
مدت زمان مصوب طرح: 182 روز