۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۱:۰۱ ۱۳۶
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
بزرگراه مشهد چناران

بزرگراه مشهد چناران

دومین خروجی مهم و پرترافیک‌ترین خروجی شهر مشهد، مسیر بزرگراه مشهد‌–‌چناران‌ است و همین امر اهمیت طراحی این پروژه را چندین برابر می‌کند.

حجام این پروژه بدین شرح است:

زیر اساس حدود 16000 مترمکعب

اساس حدود حدود 8000 مترمکعب

آسفالت حدود 18000 تن

اجرای جدول حدود 10 کیلومتر

بتن ریزی حدود 1000 مترمکعب

خاکبرداری حدود 20000 مترمکعب

خاکریزی حدود 15000 مترمکعب

وضعیت پروژه: جاری
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
تاریخ پایان اجرا: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مشاور: هگزان
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: تقاطع چهارسطحی آزادگان تا بلوار فرمانیه
مدت زمان مصوب طرح: 213 روز