۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۰:۵۲ ۱۱۳
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
بلوار سواره رو الزهرا

بلوار سواره رو الزهرا

این بلوار که در خیابان بابانظر 94 قرار دارد به طول 260 متر و عرض 10 متر در دو باند سواره رو ایجاد می شود.

این پروژه دارای فعالیت های زیادی می باشد که از جمله می توان به زیرسازی در دولایه شامل زیرسازی اساس و لایه اساس به طول 5200 متر، اجرای جدول تک و کانیو به طول 520 متر، اجرای جدول آیلند به طول 520 متر، اجرای آسفالت، اجرای سفت کاری و نازک کاری ساختمان مدرسه در دو طبقه به مساحت 336 مترمربع اشاره نمود.

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
کارفرما: شهرداری منطقه 5
مشاور: سازمان نوسازی مدارس - شهرداری منطقه 5
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: خیابان بابانظر 94
مدت زمان مصوب طرح: 105 روز