۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۰:۲۴ ۵۱
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
تعریض مسیر دسترسی جمعه بازار شهید شوشتری

تعریض مسیر دسترسی جمعه بازار شهید شوشتری

با توجه به ترافیک ‌شدید در مسیر دسترسی به جمعه بازار شهید شوشتری با پیگیری های سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری مشهد مقرر گردید تا مسیر مذکور تعریض گردد که عملیات اجرایی آن به سازمان عمران سپرده شد و با هدف کاهش ترافیک، کاهش آلودگی و کاهش زمان رانندگی در مهرماه امسال شروع شده است.

این پروژه شامل عملیات تحکیم بستر و خاکبرداری به طول 1800 متر و عرض 22 متر، اجرای دیوارحائل سنگی به مقدار 1640 مترمکعب، اجرای جدول کانیوو 430 متر، اجرای کانال بتنی مسلح 27 متر، اجرای کانال روباز با جدول بتنی 150 متر، اجرای جدول بتنی آیلند 1400 متر، اجرای عملیات آسفالت در دولایه به طول 1800 متر و عرض 22 متر و خط کشی مسیر و نصب علائم مربوطه است.

وضعیت پروژه: جاری
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
کارفرما: سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری مشهد
مشاور: ساز ایستا
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: مسیر بلوار پنجتن به جمعه بازار شوشتری
مدت زمان مصوب طرح: 142 روز