۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳:۱۴ ۸۶
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
احداث و تجهیز بوستان مادر و کودک

احداث و تجهیز بوستان مادر و کودک

محل پروژه بوستان مادر و کودک در خیابان آزادشهر، امامت 49 قرار دارد و مقرر شد عملیات اجرایی پروژه با هماهنگی منطقه 11 آغاز شود.

آستان قدس نیز در ساخت این بوستان هشت هکتاری مشارکت دارد و 40 میلیارد تومان، اعتبار ساخت بوستان مادر و کودک می باشد.

وضعیت پروژه: جاری
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
تاریخ پایان اجرا: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
کارفرما: شهرداری منطقه 11
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: امامت 49
مدت زمان مصوب طرح: 185 روز