۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۳:۰۴ ۱۸۲
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2b7YsdmI2pjZhyDZhdiz2YrZhCDYp9mC2KjYp9mEINi02LHZgtmK

پروژه مسیل اقبال شرقی

این پروژه با هدف جمع آوری آب های سطحی از خلج شروع شده و تا روستای پاوا ادامه دارد

این پروژه موجب جلوگیری از آبگرفتگی در روستای پاوا شده و از آلودگی ها در این منطقه جلوگیری می کند.

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد