۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۰:۴۴ ۶۳۲
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2LPYp9iu2KrZhdin2YYg2KzYr9mK2K8g2LPYp9iy2YXYp9mGINmB2LHZh9mG2q/ZiiDYp9is2KrZhdin2LnZig==

ساختمان جدید سازمان فرهنگی اجتماعی

آبان ماه ۹۸ عملیات بازسازی ساختمان چهارراه دکترا ( ساختمان قدیم اتوبوسرانی و ساختمان جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ) و احداث ساختمان جدید سازمان فرهنگی اجتماعی توسط سازمان عمران آغاز شده است.

این پروژه به مساحت حدود 3100 مترمربع شامل 2700 مترمربع بازسازی ساختمان قدیم در سه طبقه و احداث 400 مترمربع ساختمان جدید در چهار طبقه با اعتباری حدود 15 میلیارد تومان انجام گردید.

تخریب کف سازی و شیب بندی بام، تخریب کلیه دیوارهای داخلی، تخریب کاهگل کلیه دیوارها، صلب نمودن سقف طبقات شامل نصب برشگیرها، آرماتوربندی، بتن ریزی، زنگ زدایی کلیه ستون ها و تیرها، تقویت کلیه تیرهای اصلی طبقات شامل اجرای ورق تقویتی و اجرای تیر تقویتی، اجرای سیستم باربر جانبی در کلیه طبقات، اجرای دیوارچینی، گچکاری دیوارها و سقف ها، اجرای آجرنمای دیوارهای داخلی، تخریب نمای قدیمی بیرون و داخل، محوطه سازی شامل موزاییک و سنگ فرش، اجرای ساختمان جدید به متراژ 400 متر مربع، انجام امور تاسیسانی و تجهیز ساختمان برخی از اقدامات سازمان عمران در این پروژه بوده است.

گفتنی است عملیات های اجرایی این پروژه در پایان مرداد ماه 99 به پایان رسید.

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: چهارراه دکترا