۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۴:۴۰ ۳۹۷
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2KrZg9mF2YrZhCDZiCDZiCDYsdin2Ycg2KfZhtiv2KfYstmKINmD2KfYsdiu2KfZhtmHINmG2YjYotmI2LHZig==

تکمیل و و راه اندازی کارخانه نوآوری

تکمیل و و راه اندازی کارخانه نوآوری

پس از اتمام این پروژه بستری فراهم می شود که در آن صاحبان ایده و کسب و کارهای جدید و نوآورانه با استفاده از فضاها، وسایل، ابزار و ساز و کاری که برای آنها تهیه شده است به راحتی می توانند به رشد و پیشرفت کسب و کار و سیستم خود کمک کنند. محل این مجموعه بعد از میدان کوثر، روبروی کوثر 29 است. مساحت کل پروژه 7/3 هکتار می باشد که شامل مساحت پارک و خانه نوآوری می باشد. همچنین 800 متر پیاده رو حاشیه میدان نیز در این پروژه گنجانده شده است.

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
مشاور: مهندسین مشاور شهرزیبا خاوران
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: روبروی کوثر ۲۹ است
مدت زمان مصوب طرح: 263 روز
فایل های پیوست