۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰۳:۰۶ ۱۷۴۹
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2K/ZiNix2KjYsdqv2LHYr9in2YYg2LLZitix2q/YsNixINi02YfZitivINio2LHZiNmG2LPZig==

دوربرگردان زیرگذر شهید برونسی

جهت کاهش بارترافیکی مسیر برگشت بولوار وکیل آباد دوربرگردانی برای هدایت بخشی از ترافیک این بولوار به بزرگراه شهید برونسی در این بولوار در حال احداث است.طبق برنامه ریزی های انجام شده دوربرگردان شهید برونسی ظرف 8 ماه و با هزینه ای حدود 21 میلیارد تومان اجرا می شود.
شروع این زیرگذر حدود 920 متر از بلوار وکیل آباد در مسیر غربی بلوار برونسی و 115 متر بعد از ورودی استخر شهید فرومندی به سمت فکوری است.
شهروندان می توانند با کلیک کردن بر روی واژه بازدید مجازی در زیر به صورت سه بعدی از این پروژه بازدید نمایند.
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مشاور: راژان تدبیر
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: حدود 920 متر از بلوار وکیل آباد در مسیر غربی بلوار برونسی
مدت زمان مصوب طرح: 230 روز
فایل های پیوست
گالری تصاویر