۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰۲:۵۲ ۵۸۵
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2KrYudix2YrYtiDZvtmEINm+2LHYqtmI2YrZig==

تعریض پل پرتویی

این پروژه موجب افزایش عرض پل مهندس پرتویی در مسیر برگشت از طرقبه و شاندیز به مشهد شد و سهولت تردد شهروندان و زائران را در مسیر بازگشت از ییلاقات و نقاط تفریحی فراهم می آورد و موجب کاهش آلودگی و ترافیک شده است.
این پروژه موجب افزایش عرض پل مهندس پرتویی در مسیر برگشت از طرقبه و شاندیز به مشهد شد و سهولت تردد شهروندان و زائران را در مسیر بازگشت از ییلاقات و نقاط تفریحی فراهم می آورد و موجب کاهش آلودگی و ترافیک شده است.
لازم به ذکر است این پروژه در تابستان 99 به اتمام رسیده است.
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
کارفرما: معاونت عمران، حمل و نقل و ترافیک
مجری: سازمان عمران شهرداری مشهد
مکان اجرا: انتهای بلوار وکیل آباد
مدت زمان مصوب طرح: 73 روز