۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۴:۳۶ ۸۱۷
طبقه بندی: پروژه های در حال ساخت عمران
چچ
2b7ZhCDYqtmK2LHZgtmI2LPZiiDYp9io2YjYt9in2YTYqA==

پل تیرقوسی ابوطالب

سازه این پل بتنی و با تیرهای از پیش ساخته است و طول این پل با احتساب رمپ ها در مجموع 450 متر می باشد. عرض سواره رو در دو مسیر رفت و برگشت 23 متر بوده و این پروژه دارای 8 دهانه هر کدام به عرض 23 متر می باشد.
با توجه به مطالبه چندساله مردم منطقه شهید چراغچی و تاکید شهردار مشهد عملیات اتصال ابوطالب جنوبی به شمالی با احداث یک تقاطع غیرهمسطح بتنی آغاز گردید. اتصال ابوطالب جنوبی به شمالی موجب رشد اقتصادی منطقه، افزایش امنیت منطقه شهید چراغچی و کاهش ترافیک خواهد شد و با توجه به دستور شهردار مشهد در دستور کار قرارگرفت
گفتی است این پروژه در زمستان 98 به پایان رسید.
وضعیت پروژه: خاتمه یافته
فایل های پیوست