چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۳۶ ۷۷
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfZhtis2KfZhSDYt9ix2K0g2YXYt9in2YTYudin2KrZiiDYqtmI2YTZitivINio2LHZgiDZiCDYrdix2KfYsdiqINio2Ycg2LXZiNix2Kog2YfZhdiy2YXYp9mGINiq2YjYs9i3INiz2KfYstmF2KfZhiDYudmF2LHYp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری مشهد خبر داد:

انجام طرح مطالعاتی تولید برق و حرارت به صورت همزمان توسط سازمان عمران شهرداری مشهد

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری مشهد گفت: در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری مشهد و کاهش هزینه ها طرح مطالعاتی تولید برق و حرارت به صورت همزمان(CHP) مورد مطالعه قرار گرفت.

امیر سیاوش حجازی گفت : با توجه به استراتژیک بودن انرژی برق در کشور و همچنین تحمیل خاموشی های اجباری در فصل های گرم سال توسط شرکت توزیع برق در طرح های پیک سایی (مدیریت توزیع برق مصرف کنندگان)، سازمان عمران طرح مطالعاتی پروژه تولید برق و حرارت به صورت همزمان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: به دلیل نیاز گسترده انرژی الکتریکی و گرمایی در مجموعه کارخانه آسفالت شهید مجیدی جهت تولید آسفالت، احداث واحد تولید برق و حرارت (CHP) یکی نیاز های اساسی و مورد نیاز می باشد.

حجازی ادامه داد: در همین راستا واحد تحقیق و توسعه سازمان عمران شهرداری موضوع را مطالعه و نتایج نسبتا مطلوبی را بدست آورده است که در صورت صدور مجوزات لازم از سمت دستگاه های ذیربط و حمایت های قانونی و مالی از این طرح می توان آن را اجرایی نمود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2216065724691
Qt: 2.2749490737915