چهارشنبه, ۰۸ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۱۶ ۶۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfZhtis2KfZhSDYt9ix2K0g2YXYt9in2YTYudin2KrZiiDZgdix2KLZiNix2Yog2YHZitmE2LEg2LbYp9mK2LnYp9iq2Yog2KrZiNiz2Lcg2LPYp9iy2YXYp9mGINi52YXYsdin2YYg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد خبر داد:

انجام طرح مطالعاتی فرآوری فیلر ضایعاتی توسط سازمان عمران شهرداری مشهد

امیر سیاوش حجازی گفت: در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، صرفه جویی در هزینه حمل و دور ریز و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری مشهد، طرح فرآوری فیلر ضایعاتی کارخانه آسفالت شهید مجیدی مورد مطالعه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری مشهد، مدیر عامل سازمان عمران بیان کرد: یکی از ضایعات استحصال شده از کارخانه آسفالت و مصالح سنگی شهید مجیدی، فیلر خاک با دانه بندی کمتر از 0.0075 میلیمتر می باشد که به دلیل داشتن ویژگی های فیزیکی، چالش ها و هزینه هایی جهت دورریز آن به سازمان عمران تحمیل می نماید.

وی افزود: پس از مطالعات اولیه و آنالیز این ماده و شناسایی ترکیبات مفید آن اقدام به شناسایی صنایعی که نیاز به این ترکیب را داشتند نموده ایم و با همکاری یک شرکت تولیدی مکمل های غذایی دام و طیور وارد مذاکره و پس از تاییده های اول یک بسته نمومه تولید و به مصرف دام رسید.

حجازی ادامه داد: در همین راستا مطالعه اقتصادی در خصوص راه اندازی خط تولید فرآوری فیلر توسط واحد تحقیق و توسعه سازمان عمران کانجام پذیرفت که موجب نتایج مطلوبی جهت ورود سازمان در این موضوع گردیده و در صورت حمایت های قانونی و مالی از این طرح می توان آن را اجرایی نمود.

وی تصریح کرد: از کاربرد های این طرح میتوان به استفاده در خوراک دام و طیور، صنایع غذایی، صنایع دارویی و صنایع رنگ اشاره نمود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5814399719238
Qt: 2.7780516147614