یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۲۸ ۱۵
طبقه بندی: عمرانی
چچ
شروع به کار سال 1400 با غربالگری خادمان عمرانی شهر بهشت

مدیرعامل سازمان عمران خبر داد:

شروع به کار سال 1400 با غربالگری خادمان عمرانی شهر بهشت

امیرسیاوش حجازی گفت: همزمان با شروع فعالیت در سال جدید، پرسنل سازمان عمران در ستاد و پروژها غربالگری شدند.

حجازی در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در سازمان گفت: تهیه و توزیع مایع ضدعفونی برای پروژه ها، توزیع روزانه ماسک بین کلیه پرسنل و مراجعین، تهویه مناسب اماکن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از جمله اقدامات سازمان عمران در مقابله با ویروس کرونا می باشد.

وی تصریح کرد: بررسی سلامت شغلی پرسنل، تطابق شغل افراد با توانایی فردی، ویزیت و تجویز دارو در صورت نیاز پرسنل در محل پروژه ها به منظور اهمیت سلامتی کارکنان و بررسی معاینات و شرح حال پرسنل مشکوک به بیماری کرونا و اعزام به آزمایشگاه از اقداماتی است که توسط پزشک سازمان عمران صورت می گیرد.

وی اذعان داشت: با توجه به شرایط کاری در پروژه های عمرانی بررسی سلامت نیروهای مشغول به کار از اهمیت بالایی برخوردار است.