پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۵۸ ۱۴۰
طبقه بندی: عمرانی
چچ
ایجاد مسیر جدید دسترسی از میدان نمایشگاه به سمت کندرو شاندیز

مدیرعامل سازمان عمران خبر داد:

ایجاد مسیر جدید دسترسی از میدان نمایشگاه به سمت کندرو شاندیز

امیرسیاوش حجازی گفت: پروژه تسهیل مسیر دسترسی از میدان نمایشگاه به سمت کندرو شاندیز شروع به کار کرده و در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: با احداث این مسیر، شهروندانی که از میدان نمایشگاه به سمت دوراهی طرقبه شاندیز حرکت می کنند، 4 کیلومتر مسافت کمتری را طی میکنند که سبب سهولت در رفت و آمد، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی و کاهش زمان رانندگی می شود.

وی ادامه داد: این مسیر به عرض ۱2متر شامل ۷متر سواره رو و 5 متر پیاده رو از دوطرف می باشد.

حجازی بیان کرد: با در نظر گرفتن اینکه این مسیر در مجاورت رود چهل بازه قرار دارد نیاز به فضاسازی مناسب جهت همشهریان عزیز می باشد.

مدیرعامل سازمان عمران تصریح کرد: این پروژه جزء طرح کاهش بار ترافیکی به سمت دوراهی طرقبه و شاندیز می باشد تا شهروندانی که از سمت غرب مشهد به سمت شاندیز عزیمت می کنند ناچار نباشند حتما از زیر پل برونسی و مسیر میدان نمایشگاه به سمت وکیل آباد انتخاب مسیر نمایند.