• 0
    تعداد کل ماشین آلات سازمان
  • 0
    میزان تولید بتن در سال 99 تاکنون بر اساس مترمکعب
  • 0
    میزان تولید آسفالت در سال 99 تاکنون بر اساس تن
مدیر عامل سازمان
مدیر عامل سازمان

مهندس امیر سیاوش حجازی