اوقات شرعی
 • پنج شنبه،10 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • فهرست محتواها
    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها دی ماه 92

    1 - راهبر سایت منطقه 3 شهرداری آقای سروش افضل زاده http://zone3.mashhad.ir

    2 - مدیر سایت منطقه 8 شهرداری آقای محسن خیرآبادی  http://zone8.mashhad.ir

    مدیر سایت سازمان اتوبوسرانی آقای مهدی پوراکبر  http://bus.mashhad.ir

    3 - راهبر سایت معاونت اقتصادی اقای مهدی محمد نژاد و خانم سارا قاآنی http://eco.mashhad.ir
     


    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها آبان ماه 92

    1- -مدیر سایت منطقه 7 شهرداری خانم مهدیه عجم http://zone7.mashhad.ir

    2- مدیرسایت سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری   آقای علی سلیمانی فرد http://ftm.mashhad.ir

    3 -  مدیر سایت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد  آقای سعید محمودی http://planning.mashhad.ir


    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها شهریور ماه 92

    1- مدیر سایت اتوبوسرانی  آقای مهدی پوراکبر http://bus.mashhad.ir

    2 -راهبر سایت منطقه 3 آقای سروش افضل زاده http://zone3.mashhad.ir

    3 - مدیر سایت منطقه 8 شهرداری مشهد محسن خیر آبادی   http://zone8.mashhad.ir


    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها تیر 92 :

    1- مدیر سایت سازمان اتوبوسرانی آقای مهدی پوراکبر http://bus.mashhad.ir

    2 -مدیر سایت سازمان مدیریت پسماند شهری آقای مهدی فتحی http://wmo.mashhad.ir

    3 - مدیر سایت سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری  آقای علی سلیمانی فرد http://ftm.mashhad.ir


    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها خرداد 92 :

    1- راهبر سایت منطقه 3 آقای سروش افضل زاده  http://zone3.mashhad.ir

    مدیر سایت منطقه 12 خانم محبوبه ضیافتی صدیق  http://zone12.mashhad.ir

    2 -مدیر سایت سازمان اتوبوسرانی آقای مهدی پوراکبر http://bus.mashhad.ir

    3 - مدیر سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه  آقای سعید محمودپور http://planning.mashhad.ir


    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها اردیبهشت 92 :

    1- راهبر سایت منطقه 3 آقای سروش افضل زاده  http://zone3.mashhad.ir

    2 -مدیر و  راهبر سایت مدیریت نظارت بر امور پارک ها و فضای سبز آقایان ناصر صداقت و علی اکبر صدیقی  http://mspl.mashhad.ir/

    3 - راهبر سایت منطقه 8 شهرداری مشهد خانم فرناز یاحسینی   http://zone8.mashhad.ir


    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها فروردین 92:

    1- مدیر سایت منطقه 7 خانم مهدیه عجم http://zone7.mashhad.ir

    2 - مدیر و راهبر سایت معاونت اقتصادی شهرداری خانم سارا قاآنی و آقای مهدی محمد نژاد http://eco.mashhad.ir

    3 - مدیر سایت سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد خانم فاطمه رحمانی http://fava.mashhad.ir


    اطلاع رسانی جشنواره خدمت

    به اطلاع کلیه مدیران و کاربران محترم زیرپرتال های شهرداری مشهد می رساند مهلت ثبت نام در دومین جشنواره خدمت تا 1392/01/10 می باشد . بدیهی است عدم ثبت نام در جشنواره امتیاز منفی تلقی خواهد شد .


    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها بهمن ماه 91 :

    1 - راهبران سایت منطقه 2  آقای حسین سرباز و  خانم طیبه جعفرزاده http://zone2.mashhad.ir

    2- راهبر سایت منطقه 8 شهرداری مشهد خانم فرناز یاحسینی   http://zone8.mashhad.ir

    و  مدیر و راهبر سایت معاونت اقتصادی شهرداری خانم سارا قاآنی و آقای مهدی محمد نژاد  http://eco.mashhad.ir

    3 - مدیر سایت مدیریت توسعه و پژوهش آقای  ابوذر آریش http://mrdm.mshhad.ir

    4- کاربر سایت معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد خانم هدی باقری official.mashhad.ir


    تشویق : اعلام مدیران / راهبران برتر سایت ها دی ماه 91 :

     1 - مدیر سایت مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه آقای صابر تقی زاده mabfa.mashhad.ir

    2 - مدیر سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد آقای پژمان پاکدل planning.mashhad.ir

    3 - راهبر سایت منطقه 8 شهرداری مشهد خانم فرناز یاحسینی zone8.mashhad.ir

    4 - کاربر سایت معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد خانم هدی باقری official.mashhad.ir