اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی پیامها و اطلاعیه ها
   • مهمترین پیامها و اطلاعیه ها
    خرید دوربین جهت پروژه اصلاح و بهسازی محور حسن آباد (شهرک صنعتی)
    خرید بیسیم دستی و نرم افزار جهت کارشناسان ناظر پروژه ها
    خرید دوربین نظارتی جهت پروژه احداث باند دوم بزرگراه مهدی آباد
    خرید پست پد مانتد روغنی رینگی جهت پارک خورشید (فاز5)
    خرید سوئیچخانه گازی جهت پارک خورشید (فاز5)