اوقات شرعی
 • پنج شنبه،10 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها

   •    
    میدان امام حسین(ع) - خواجه ربیع
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۴/۲۷
    مبلغ اعتبار :99,000,000,000 ریال
    میدان شهدا - جنب دفتر مرکزی سازمان عمران
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۴/۰۸
    مبلغ اعتبار :200,000,000,000 ریال
    جاده قدیم مشهد نیشابور - رباط تاریخی طرق
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۴/۰۷
    مبلغ اعتبار :36,812,034,000 ریال
    انتهای بلوار مصلی - کمربندی ،جنب بازار حافظ
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۴/۱۷
    مبلغ اعتبار :72,490,579,787 ریال
    بلوار میامی
    تاریخ شروع :۱۳۹۰/۱۲/۲۰
    مبلغ اعتبار :110,000,000,000 ریال
    شهرک شهید رجایی انتهای حر 28
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۴/۱۷
    مبلغ اعتبار :23,100,000,000 ریال
    سیدی انتهای ایمان
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۱۲/۲۰
    مبلغ اعتبار :99,000,000,000 ریال
    تاریخ شروع :۱۳۹۰/۱۲/۲۹
    مبلغ اعتبار :90,000,000,000 ریال
    میدان جهاد
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۲/۲۵
    مبلغ اعتبار :159,449,818,567 ریال
    انتهای بلوار هفت تیر
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۵/۲۴
    مبلغ اعتبار :15,250,000,000 ریال
    انتهای الهیه مقابل مجتمع هاماکار
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۷/۱۷
    مبلغ اعتبار :30,000,000,000 ریال
    چهارراه مقدم طبرسی
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۱۰/۱۱
    مبلغ اعتبار :110,000,000,000 ریال
    توس 65 به سمت کوشک مهدی نجف 44
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۵/۲۹
    مبلغ اعتبار :146,300,000,000 ریال
    بابانظر 42-مجموعه ورزشی صادقیه
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۸/۲۶
    مبلغ اعتبار :10,000,000,000 ریال
    بزرگراه امام علی (ع) - به سمت میدان دانشگاه بعد از بلوار شریعتی
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۷/۲۶
    مبلغ اعتبار :19,000,000,000 ریال
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۴/۱۷
    مبلغ اعتبار :43,000,000,000 ریال
    پل نوغان
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۱۲/۲۸
    مبلغ اعتبار :4,500,000,000 ریال
    میدان امام حسین (ع) - خواجه ربیع
    تاریخ شروع :۱۳۹۰/۰۴/۲۷
    مبلغ اعتبار :55,000,000,000 ریال
    زیر گذر امام علی (ع)
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۵/۰۹
    مبلغ اعتبار :9,900,000,000 ریال
    حد فاصل میدان بیت المقدس و میدان بسیج
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۱۲/۲۸
    مبلغ اعتبار :22,000,000,000 ریال
    میدان جهاد-کوهسنگی
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۱۰/۱۱
    مبلغ اعتبار :33,600,000,000 ریال
    بلوار وکیل آباد-انتهای امام رضا(ع) 6
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۵/۰۹
    مبلغ اعتبار :34,100,000,000 ریال
    بابانظر 42-مجموعه ورزشی صادقیه
    تاریخ شروع :۱۳۹۱/۰۹/۲۷
    مبلغ اعتبار :10,000,000,000 ریال
    بابانظر 42-مجموعه ورزشی صادقیه
    تاریخ شروع :۱۳۹۲/۰۸/۲۶
    مبلغ اعتبار :10,000,000,000 ریال
    میدان امام حسین (ع) - خواجه ربیع
    تاریخ شروع :۱۳۸۹/۰۲/۰۹
    مبلغ اعتبار :45,000,000,000 ریال
    پل نوغان
    تاریخ شروع :۱۳۸۷/۰۴/۱۸
    مبلغ اعتبار :2,900,000,000 ریال
    میدان امام حسین (ع)
    تاریخ شروع :۱۳۸۹/۰۲/۲۹
    مبلغ اعتبار :17,500,000,000 ریال