اوقات شرعی
 • پنج شنبه،10 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • حوزه اداری و مالی
    شرح وظایف مدیر مالی:

    - نظارت بر عملیات حسابداری، جذب درآمدها، پرداختها و اموال سازمان.
    - همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی.
    - امضای کلیه اسناد هزینه، چک و سایر اسناد مالی و تعهدآور سازمان.
    - همکاری در اجرای سیستم مدیریت کیفیت ازجمله فعالیتهای آموزشی، ممیزی و تأمین منابع و خرید.
    - نظارت بر اسناد کارپردازان و امور کارپردازی و پیشنهاد سقف تنخواه گردانها.
    عضویت در کمیسیون معاملات و عالی معاملات جهت انتخاب شرکای تجارتی سازمان (پیمانکاران

    شرح وظایف مدیر اداری:

    - نظارت بر کلیه امور اداری سازمان از جمله حسن جریان مکاتبات، ثبت و نگهداری آنها.
    - نظارت بر اجرای کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی سازمان در مورد استخدام، حضور و غیاب، قراردادهای کاری، رفاهی و تفریحی و مانند آن.
    - سازمان دهی بخش اداری کلیه کارگاهها و پروژه ها، تهیه شرح وظایف و تعیین شرایط احراز کارکنان.
    - نظارت بر کلیه فعالیتهای خدماتی سازمان از قبیل نقلیه و مانند آن.
    - شرکت در کمیسیون معاملات و جلسه بازنگری مدیریت.
    - تأمین منابع مورد نیاز شرکت نظیر نیروی انسانی، تجهیزات، تسهیلات، محیط کار مناسب و غیره.
    - همکاری در سنجش رضایت مشتریان و تأمین رضایت آنها.
    - نگهداری و تعیین تکلیف سوابق کیفیت واحدهای تحت نظر.
    - همکاری در فعالیتهای آموزشی سازمان و ایجاد تسهیلات برای برگزاری آموزشها.
    - همکاری در فعالیتهای ممیزی داخلی.
    - همکاری در اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
    تعداد بازدید :2268
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: