اوقات شرعی
 • چهارشنبه،09 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • حوزه معاونت فنی و اجرایی

    شرح وظایف مدیر اجرایی:

    - اداره امور اجرایی سازمان در زمینه حمل و نقل مصالح و ماشین آلات سنگین، پخش آسفالت، کارگاههای تولیدی، پروژه های عمرانی و نقشه برداری.
    - نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی طبق برنامه زمانبندی و گزارش انحرافات از برنامه، گلوگاهها و مشکلات اجرایی به مدیر عامل.
    - اطمینان از اینکه مدارک اجرایی صحیح و کنترل شده به واحدهای اجرایی رسیده و از مدارک منسوخ استفاده نمی شود.
    - مشارکت در تدوین طرحهای کیفیت.
    - شرکت در جلسه بازنگری مدیریت.
    - همکاری در فعالیتهای آموزشی و اطمینان از اینکه پرسنل مهارت لازم را برای انجام وظایف دارند.
    - همکاری در تهیه منابع انسانی، تجهیزات و محیط کار.
    - همکاری در امکان سنجی پروژه ها و پیشنهادهای رسیده.
    - همکاری در استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت.
    - همکاری در پیشنهاد و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
    - همکاری در انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان و گزارش عملکرد تأمین کنندگان جهت استفاده در ارزیابیهای بعدی.
    - همکاری در سنجش رضایت مشتری و بازنگری نیازهای مشتریان.
    سایر وظایف ارجاعی توسط مدیر عامل    شرح وظایف مدیر فنی :

    - بررسی مدارک فنی و سایر نیازهای مشتری.
    - مشارکت درامکان سنجی، تنظیم فرم امکان سنجی واعلام نتایج امکان سنجی پیشنهادها و پروژه های ارائه شده توسط مشتری.
    - برآورد قیمت پروژه ها یا پیشنهادهای ارائه شده توسط مشتری همچنین برآورد منابع و مصالح مورد نیاز سازمان.
    - شرکت در مناقصات به نمایندگی از طرف سازمان.
    - تنظیم قراردادجهت اجرای پروژه هایاسفارشهای مشتری بارعایت همه جوانب امرواخذنظریات مدیران حقوقی، مالی و اجرایی.
    - تصویب نقشه ها و مدارک فنی تهیه شده جهت اجرا و نظارت پروژه ها یا سفارشهای مشتری.
    - نظارت بر اجرای پروژه ها و فعالیتهای اجرایی سازمان بلحاظ تطبیق با مشخصات و رعایت امور فنی و کیفی بخصوص در تولید آسفالت، بتن و قطعات بتنی.
    - مشارکت در ارزیابی تأمین کنندگان.
    - بررسی و تأیید صورت وضعیت پیمانکاران فرعی سازمان (تأمین کنندگان خدمات یا مواد).
    - تهیه صورت وضعیتهای مورد نیاز پروژه ها در مقاطع مناسب و دفاع از آنچه تدوین می شود و اخذ مدارک مربوطه از کارگاهها (برای کارهای اجرا شده و در حال اجرا).
    - رعایت دقیق مفاد قراردادها و شرایط عمومی پیمان و کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در هنگام تنظیم صورت وضعیتها.
    - اعمال تغییرات درخواستی مشتری در مدارک فنی با هماهنگی نماینده مدیریت.
    - اطمینان از اینکه مدارک به واحدهای ذیربط رسیده و مدارک منسوخ جمع آوری شده است.
    - اطمینان از اینکه سوابق مورد نیاز در واحدهای تحت نظر ایجاد شده بصورت مناسب نگهداری می شود. (با گردآوری و نگهداری سوابق و نقشه های مربوط به هر پروژه بطور منظم و مستمر در دفتر فنی).
    - شرکت در جلسه بازنگری مدیریت و همکاری در استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت.
    - تهیه مشخصات مصالح و مواد اولیه مورد نیاز سازمان به عنوان داده های خرید.
    - همکاری در سنجش رضایت مشتریان و بازنگری نیازهای مشتریان.
    - بررسی و به روز کردن استانداردهای مربوط به محصول و ابلاغ آنها به کاربران از طریق نماینده مدیریت.
    - تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز مدیریت در مقاطع معین.
    سایر وظایف مشابه ارجاعی توسط مدیرعامل.

    تعداد بازدید :4798
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: